Informacje

LPPT – strefa ekonomiczna w Nowym Kisielinie

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny składa się z dwóch kompleksów: Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego o powierzchni 41 ha oraz Parku Przemysłowego o powierzchni 123 ha – podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Realizacja idei Parku Naukowo-Technologicznego umożliwia transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji z obszaru nauki do gospodarki. Projekt powstał
w ramach współpracy stron w zakresie tworzenia pomostu między nauką a przemysłem, rozwoju infrastruktury sfery B+R oraz wspierania innowacji i szeroko rozumianej przedsiębiorczości.
 

Lubuski Park Naukowo-Technologiczny – co można ta znaleźć?

 
Tereny Parku Przemysłowego zaplanowano z przeznaczeniem pod inwestycje produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową. Projekt budowy PNT objął stworzenie na jednym terenie zespołu centrów:
 
1) Centrum Logistyczne Parku Naukowo Technologicznego i Platformy na Rzecz Nauki i Gospodarki, którego celem jest przede wszystkim pozyskiwanie przedsiębiorców, szczególnie z obszarów zaawansowanych technologii, a także koordynowanie prac poszczególnych centrów Parku.
2) Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, którego celem jest transfer wiedzy w zakresie budownictwa zrównoważonego oraz systemów zwiększających efektywność energetyczną, udoskonalanie technologicznych rozwiązań alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.
3) Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, którego celem jest stworzenie unikalnych możliwości wytwarzania nowoczesnych produktów
i technologii z obszaru bioinżynierii, nanotechnologii, nanomateriałów.
4) Centrum Technologii Informatycznych, którego celem będą prace badawczo-rozwojowe w zakresie: prototypów wysoko złożonych urządzeń elektronicznych, modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, zaawansowanych technologii przemysłowych, nowoczesnych systemów sieci komputerowych.
5) Inkubator Przedsiębiorczości – jako przestrzeń dla nowopowstających
i istniejących innowacyjnych firm, w postaci zaplecza biurowego, produkcyjnego oraz magazynowego.
 

Park przemysłowy w Nowym Kisielinie – najważniejsze informacje

 
Właścicielem obecnie oferowanych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest Miasto Zielona Góra.
Obszar pod wspomniane inwestycje jest szczególnie atrakcyjny, ze względu na przygraniczny charakter całego regionu, a także korzystne położenie komunikacyjne, zapewniające dostęp do magistral międzynarodowych i krajowych połączeń zarówno drogowych jak i kolejowych w układzie wschód-zachód oraz północ-południe. Lubuski
 

Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany jest bowiem:

 
8 km od centrum miasta Zielona Góra,
4 km od drogi ekspresowej S3, ok. 50 km do autostrad A2 i A18/A4,
przy drodze wojewódzkiej nr 282 biegnącej w kierunku planowanego mostu
na Odrze w Milsku.

Lubuski Park Naukowo-Technologiczny – działki firmy

 
W styczniu 2012 r. zostały sprzedane pierwsze działki, a swoje zakłady wybudowały dwie zielonogórskie firmy: LUG Light Factory i Darstal (kapitał polsko-niemiecki). LUG Light Factory a na działce o powierzchni 2,5 ha produkuje zaawansowane technologicznie oświetlenie i jest jednym z polskich liderów w branży. Zajmuje się produkcją opraw oświetleniowych, a swoje produkty sprzedaje niemal na całym świecie. W kolejnych latach zakład był dwukrotnie rozbudowywany.
Darstal, to spółka działająca w branży metalowej. Zajmuje się produkcją staliwa i żeliwa do elektrowni wiatrowych. Swoje produkty sprzedaje w Niemczech, Szwecji i Holandii.
Od tego momentu rozpoczął się intensywny rozwój Parku.
 
W kolejnych latach działki nabyło 13 firm. Przy czym jeden z inwestorów – firma Panattoni wybudowała hale pod wynajem i docelowo będzie w nich prowadzić działalność 6 firm. Inwestorzy reprezentują branże metalową, motoryzacyjną, maszynową, e-commerce, materiałów budowlanych i logistyczną.
 
Wszyscy inwestorzy zainwestowali łącznie 480 mln zł i utworzyli blisko 2300 nowych miejsc pracy. Szacuje się, że dodatkowo zatrudnienie w tych zakładach może znaleźć ok. 2000 osób.
Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz trwają prace planistyczne związane z powiększeniem obszaru Parku. Szacuje się, że w wyniku podjętych działań liczba inwestorów powiększy się o kolejnych 6 inwestorów, a w zakładach tych zatrudnienie znajdzie następne 2000 osób.