Informacje

Zielonogórskie parki

 

Park przy ul. Partyzantów

 
Rok 2018 przyniósł za sobą rewitalizację wielu terenów parkowych w Zielonej Górze. Pierwszym parkiem oddanym do użytku mieszkańców był park przy ulicy Partyzantów. Największe zmiany zaszły tam w rejonie zbiornika przeciwpożarowego, który do niedawna dosłownie się rozpadał. Teraz można wokół niego bezpiecznie spacerować, a oko cieszy podświetlana fontanna. Park został dodatkowo doświetlony, powstały nowe ścieżki spacerowe, postawiono tereny zielone z leżakami, a w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców całość objęto monitoringiem.
 

Park Sowińskiego w Zielonej Górze

 
Kolejnym parkiem poddanym odświeżeniu w 2018 roku był Park Sowińskiego znajdujący się w ścisłym centrum miasta. Koszt tej inwestycji to ponad 4 mln zł. Na terenie rekreacyjnym powstała nowa fontanna, nasadzono drzewa i krzewy ozdobne, zakupiono elementy małej architektury oraz wyremontowano zbiornik wodny znajdujący się na jego terenie. Park graniczy z kompleksem sportowym (boisko, siłownia zewnętrzna), który jest uzupełnieniem oferty sportowej dla dzieci i młodzieży w mieście.
 

Parki w Kiełpinie i Zatoniu

 
Kolejnymi działaniami w tym roku było odnowienie trzech parków w przyłączonych do miasta sołectwach – w Kiełpinie, Ochli oraz Zatoniu. Każde z zadań było sporym wyzwaniem – koszt rewitalizacji terenu w XIX wiecznego parku w Kiełpinie to blisko 2 000 000 zł. W parku odtworzono i wyeksponowano dębowe alejki drzew oraz wytyczono nowe ścieżki spacerowe, odbudowano staw, stworzono też polany oraz łąki jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Do dyspozycji gości przygotowano także miejsca pod dachem i wydzielone miejsce na ognisko. Odnowa parku w Zatoniu jest obecnie w realizacji.
 

Park w Ochli

 
Także Ochla doczekała się zmian. Park wzbogacił się o nową roślinność, ścieżki i placyki wypoczynkowe, a także mostki dla pieszych. Przy krawędzi stawu zbudowano drewniany pomost o powierzchni 300 m2. Wymieniono wyposażenie parkowe typu ławki, kosze na odpadki i tablice informacyjne i zmodernizowano oświetlenie podnoszące walory estetyczne i poczucie bezpieczeństwa. Renowacji poddano zachowany fragment kamiennego muru wraz z filarem bramy wjazdowej. Park przeszedł szeroki zakres prac melioracyjnych, staw został pogłębiony i odnowiony, a w jego środku utworzono wyspę z budkami lęgowymi dla kaczek. Koszt rewitalizacji paru w Ochli to 2 000 000 zł.